Μπορεί να είναι εικόνα εξωτερικοί χώροι
 
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.