Την Τετάρτη 16 Αυγούστου 2017 διεξίχθει η ετήσια τακτική (επαναληπτική) Γενική Συνέλευση, στην Κάτω Βρύση αφού η πρώτη τακτική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Αυγούστου δεν είχε την απαιτούμενη απαρτία.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

  • Διοικητικός Απολογισμός
  • Οικονομικός Απολογισμός
  • Προγραμματισμός δράσης 2017-2018

Ομόφωνα εγκρίθηκαν ο διοικητικός και ο οικονομικός απολογισμός ενώ τέθηκαν και οι βασικές προτεραιότητες για την δράση της περιόδου 9ος 2017 - 8ος 2018.